NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Hiperbarična komora - Način upućivanja

U Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu dolaze:
 • pacijenti kao osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i
 • pacijenti koji žele sami da snose troškove svog lečenja.
Postupci sa pacijentima, nevezano za način njihovog upućivanja / pristupanja terapiji su jednaki. Svi pacijenti, bez obzira na način dolaska na lečenje u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu, se tretiraju na osnovu medicinski opravdanih i međunarodno prihvaćenih indikacija (pogledati listu međunarodno priznatih indikacija za HBO terapiju).
PROCEDURA UPUĆIVANJA PACIJENATA
Nevezano za način upućivanja, sledeća procedura se mora ispoštovati pre nego što se pacijent primi na HBO terapiju u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu:
 • Lekar Specijalne bolnice mora da pregleda pacijenta.
 • Pacijent na prvi pregled (konsultativni pregled) donosi dokumentaciju koja se odnosi na njegovo medicinsko stanje.
 • Lekar može zahtevati da pacijent donese dodatnu medicinsku dokumentaciju, koja je neophodna pre započinjanja HBO tretmana u komori, a koja se odnosi na prethodne dijagnoze i dijagnostičke testove (EKG, rengenski snimak pluća, laboratorijsku analizu krvi).
Lekar će primiti pacijenta na HBO terapiju ukoliko nakon obavljenog pregleda pacijenta i njegove medicinske dokumentacije, ustanovi da pacijent ispunjava uslove za HBO terapiju, a to su:
 • HBO terapija može pozitivno da utiče na zdravstveno stanje zbog kog jedošao na HBO terapiju
 • Trenutno stanje pacijenta i istorija bolesti su takvi da nema kontraindikacija
Nakon prijema pacijent potpisuje Saglasnost za lečenje i određuje mu se (u zavisnosti od indikacije, opšteg stanja i pritiska na kome se terapija obavlja) termin za lečenje.
Pacijenti - osiguranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) se u Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu upućuju na nekoliko načina:
 • direktnim uputima izabranih lekara uz mišljenje lekara specijalista o potrebi primene lečenja hiperbaričnom oksigenacijom,
 • hitnim uputima iz bolnica uz overenu potvrdu o ležanju ili
 • uputima izabranog lekara koje je overila lekarska komisija.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu sa RFZO ima Ugovor o pružanju usluga lečenja osiguranika Fonda na osnovu sledećih indikacija:
 1. Akutno trovanje CО, CO2, cijanidima, bojnim otrovima i dr.
 2. Sepse (anaerobne, aerobne, mešovite, gasne embolije, gasne gangrene)
 3. Kraš sindrom, kompromitovani transplantati, osteomijelitisi
 4. Opekotine II i III stepena (više od 30% ukupne površine kože)
 5. Diabetične polineuropatije i ostale polineuropatije i angiopatije
 6. Cerebrovaskularni insulti lakšeg stepena - TIA
 7. Nezarastajuće rane (ishemija IV stepena i ireverzibilne promene – gangrene), ulkus kruris