NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

HBO terapija

PRVI TRETMAN
Pacijent koji je indikovan za HBO terapiju, dobija od lekara Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu obrazloženje pozitivnog nalaza konsultativnog pregleda, pisano Uputstvo za pacijente - radi prethodnog upoznavanja pacijenta sa procesom HBO terapije i zakazuje mu se prvi termin HBO terapije.
Na dan prvog HBO tretmana, obave se sledeći postupci:
  • na prijemnom pultu, obavlja se otvaranje Istorije bolesti pacijenta,
  • pacijentu se dodeljuje maska (sa brojem), koju će koristiti tokom cele HBO terapije i
  • pacijentu se određuje pozicija u komori.
Pre samog prvog ulaska u komoru, ako lekar to naloži, medicinska sestra meri pritisak pacijentu i radi nalaz glikemije. Po završetku prvog HBO tretmana, pacijent se ispita o utiscima i zakaže mu se sledeći dolazak.
PREGLED I PROCENA PACIJENTA
Pacijent ima obavezu da dođe u Centar 30 minuta pre početka HBO tretmana, da bi se adaptirao i pripremio za HBO tretman.
Pre svakog HBO tretmana:
  1. medicinska sestra obavlja prozivanje pacijenta planiranog za predviđeni terapijski termin, zatim na dokumentaciji evidentira: njegov dolazak i vreme HBO tretmana, obavlja merenja određenih parametara (krvni pritisak, glukoza i dr.) pre početka HBO tretmana, ukoliko je lekar to tražio.
  2. lekar beleži napomene pacijenta o eventualnim tegobama između tretmana: bol u sinusima, ušima, mučnina, povraćanje, dijareja, groznica i procenjuje da li će pacijentu otkazati HBO tretman tog dana ili prekinuti HBO terapiju.
  3. kod pacijenta kod kojih postoji potreba, u previjalištu se obavlja pregled i previjanje koje obavlja lekar, uz asistenciju medicinske sestre.
PACIJENTI NA DIJALIZI
Pacijenti na HBO terapiji, kojima je potrebna dijaliza, treba da prime dijalizu nakon HBO tretmana. Ukoliko se ne može organizovati ovakav redosled, pacijent ne treba da bude na HBO tretmanu onog dana kada obavlja proces dijalize, o čemu se dogovara sa lekarom Specijalne bolnica za hiperbaričnu medicinu. Za pacijente koji su na peritonealnoj dijalizi ova ograničenja ne važe i mogu biti tretirani svakodnevno.