NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Osnivanje i razvojSpecijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu je osnovana 1994. godine. Osnivač je firma Holywell Neopren Commerce d.o.o. čiji je predsednik, g. Miodrag Zarić, prepoznao potrebu da se u Srbiji, u vreme sankcija i nedostatka lekova i medicinskog materijala, razvija ova grana medicine. Terapija kiseonikom pod povišenim pritiskom je već tada u svetu priznata kao terapija koja smanjuje broj bolničkih dana, upotrebu antibiotika i potreba za amputacijom.
Sredstva firme su stavljena u funkciju ostvarivanja ovog cilja. Nakon obilaska više najuglednijih institucija koje se bave ovom granom medicine, kao i više proizvođača opreme, za novoosnovani centar je odabrana oprema francuskog „COMEX“-a i engleskog „HYOX“-a, firmi sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji opreme koja podržava boravak ljudi pod povišenim pritiskom i u ronilačke i u terapijske svrhe.
Započeli smo kao „Holywell Neopren Centar za hiperbaričnu medicinu“ u okviru firme osnivača. S obzirom na preporuke Evropskog komiteta za hiperbaričnu medicinu da bi ovakav centar trebalo da bude pri nekoj od stacionarnih zdravstevnih ustanova, prvi Centar je započeo sa radom u okviru Specijalne ortopedsko-hirurške bolnice „Banjica“ (sada Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“).
Gotovo od samog početka pacijenti, osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u zavisnosti od oboljenja, u naš Centar na terapiju dolaze sa lekarskim uputom.Centar je rastao pod budnim okom Prim. Dr Nikole Dekleve (1926-2003), pionira hiperbarične medicine u svetskim razmerama i prvog medicinskog direktora naše ustanove. Organizaciono je Centar prerastao u Zavod za hiperbaričnu medicinu 1999. Godine.
Usled potrebe da se što više lekara adekvatno stručno osposobi i upozna sa mogućnostima i ograničenjima ove vrste terapije, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu 1997. godine na post-diplomskim studijama osnivamo Međunarodnu post-diplomsku školu iz baromedicine. Škola je formalno subspecijalizacija iz baromedicine, a „Holywell Neopren Centar za hiperbaričnu medicinu“ postaje nastavno naučna baza za ovu oblast. Kao gostujuće predavače iz usko stručnih predmeta dovodimo najpoznatija svetska imena iz oblasti hiperbarične medicine.Rezultat nastavka i produbljivanja ove saradnje je osnivanje Laboratorije za istraživanje u oblasti baromedicine koju Medicinski fakultet u Beogradu i Zavod 2000. godine formiraju u zgradi Instituta za histo-fiziologiju.
U međuvremenu, napravili smo Pokretni centar za hiperbaričnu medicinu kod koga je višemesna komora za 6 pacijenata smeštena u autobus dimenzija većih nego što je uobičajeno, a kompletna tehnička podrška (kompresori, generator kiseonika, rezerve vezduha i kiseonika) su smešteni u posebnu prikolicu. Zbog mogućnosti da se oprema snabdeva električnom energijom ili iz gradske mreže ili pomoću agregata koji je u sastavu opreme, centar može da obavlja svoju funkciju na bilo kom mestu gde je to potrebno, bez obzira na postojeću infrastrukturu.
Naš drugi Centar je otvoren 2008. godine u krugu Kliničkog centra Srbije, u zgradi Instituta za histo-fiziologiju Medicinskog fakulteta. Smešten u neposrednoj blizini Urgentnog centra i ostalih bolnica koje se nalaze u okviru Kliničkog centra, ovaj Centar pruža mogućnost da se tretiraju životno i zdravstveno najugroženiji pacijenti. Sa instalirane dve višemesne komore (za po 14 pacijenata) omogućeno je da do HBO terapije dođu pacijenti Urgentnog i Kliničkog centra još uvek vezani za bolničku postelju, nepokretni i polupokretni, koji na krevetu prilagođenom ovoj nameni ulaze u komoru i sa kojima u slučaju potrebe može da uđe i cela medicinska ekipa.
2010. godine postajemo Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu i imamo 48 stalno zaposlenih od čega 11 lekara i 4 inženjera.
Potreba i neophodnost da se hiperbarična terapija što više približi pacijentima kojima je najneophodnija, rezultirala je time da se osnuje centar koji bi omogućio da HBO terapija postane pristupačnija pacijentima iz centralne i južne Srbije. Najnoviji Centar započeo je sa radom 2011. godine u Vrnjačkoj Banji, u okviru Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“. Sa jednom višemesnom komorom za 14 pacijenata ovaj centar pruža usluge lečenja kako pacijenatima iz Vrnjačke Banje, tako i iz celog regiona. Naša namera je bila da opremanjem i organizovanjem rada hiperbaričnih komora na više lokacija pri zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa približimo uslugu lečenja hiperbaričnom terapijom ugroženim pacijentima vezanim za ove i okolne ustanove, čije bi svako veće pomeranje pogoršalo njihovo stanje i ugrozilo im život. Nadamo se da nam je to u najvećem broju slučajeva i uspelo.