NovostiArhiva
11-11/09/2012
Belgrade Consensus Conference ECHM, Dan Divers Day Belgrade Sava Centre
11-16/09/2012
38th Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society EUBS...
Postavite pitanje
SPECIJALNA BOLNICA ZA
HIPERBARIČNU MEDICINU
Tel.: +381 11 3670-158
Fax: +381 11 2650-823
e-mail:

Naši HBO centri

Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu u ovom trenutku u svom sastavu ima tri centra: dva u Beogradu i jedan u Vrnjačkoj Banji. Sva tri centra su prostorno smeštena u okviru zdravstvenih ustanova, što omogućava brže i lakše zbrinjavanje svih pacijenata, a posebno pacijenata u veoma teškom zdravstvenom stanju. U pripremi je i centar u Novom Sadu u krugu Kliničkog centra Vojvodine.
Svi naši centri su organizovani na istom principu i pacijent dobija istu vrstu terapije, nege i pažnje u svakom od njih. Merenje relevantnih parametara, previjanje, pregledi i konsulatacije sa lekarom su deo svakodnevnih aktivnosti vezanih za pacijente u svakom od centara. Višemesne komore instalirane u sva tri centra obezbeđuju da ni priroda bolesti, pacijentova vezanost za bolnički krevet ili potrebna medicinska nega u toku same HBO terapije ne bude ograničavajući faktor u lečenju.
Naše višemesne hiperbarične komore, instalirane i opremljene u skladu sa evropskim standardima, raspolažu opremom unutar same komore koja omogućava da po potrebi hiperbarična komora bude produžetak intenzivne nege. Tu su i svi neophodni medicinski instrumenti i materijali za reagovanje u hitnim situacijama na koje se može reagovati odmah, jer je sa pacijentima uvek u komori prisutan i pratilac.
Radno vreme centara zavisi od broja pacijenata i mogućnosti njihovog smeštaja u komore, što znači da se sa povećanjem broja pacijenata, povećava broj ciklusa rada komora u toku dana, a samim tim i produžava redovno radno vreme centara. Van redovnog radnog vremena u pripravnosti je uvek po jedna ekipa (lekar, medicinska sestra i tehničar), koja za potrebe HBO tretmana hitnih slučajeva može u kratkom vremenskom roku da se okupi i pripremi prijem i tretman pacijenta.
Ukratko, svi naši centri 365 dana u godini i tokom 24 h u slučaju potrebe mogu da pruže HBO tretman.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu - Centar na Banjici
Mihaila Avramovića 28
11040 Beograd
Tel. (+381 11) 3066 – 343, 3066 – 434
Prvi centar Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu je otvoren u prostoru u okviru IOHB Banjica, 1994. god. Centar ima redovno radno vreme od 08:00 do 21:30 časova radnim danima, subotom od 08:00 do 16:00 časova. Van navedenog vremena se radi prema potrebi i hitnosti pružanja HBO terapije.
U centru pri IOHB Banjica instalirana je HAUX Starmed 2200/5,5 hiperbarična komora kapaciteta 14 pacijenata opremljena aparatom za transkutano merenje parcijalnog pritiska kiseonika u tkivu, praćenje EKG-a i krvnog pritiska. Komora ima mogućnost tretiranja intubiranih pacijenata i pacijenata sa asistiranim disanjem.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu - Centar u krugu Kliničkog centra Srbije
Višegradska 26/2
11040 Beograd
Tel. (+381 11) 3628 – 330
Centar je otvoren 2008. godine u prostoru u okviru Instituta za histo-fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u krugu Kliničkog centra Srbije. Ovaj centar ima redovno radno vreme od 08:00 do 16:00 časova radnim danima i subotom. Van navedenog vremena se radi prema potrebi i hitnosti pružanja HBO terapije.
U centru, u krugu Kliničkog centra Srbije, su instalirane 2 višemesne komore kapaciteta po 14 mesta: hiperbarična COMEX CX2200 i hiper/hipobarična HAUX Starmed 2200/5,5/-0,5 opremljena aparatom za transkutano merenje parcijalnog pritiska kiseonika u tkivu, praćenje EKG-a i krvnog pritiska. Komore imaju mogućnost tretiranja intubiranih pacijenata i pacijenata sa asistiranim disanjem.
Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu - Centar Vrnjačka Banja
Bulevar srpskih ratnika 16
36210 Vrnjačka Banja
Tel. (+381 36) 629 - 720
Centar u Vrnjačkoj Banji je otvoren 2011. godine u okviru Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“. Redovno radno vreme je od 08:00 do 16:00 časova radnim danima i subotom. Van navedenog vremena se radi prema potrebi i hitnosti pružanja HBO terapije.
U ovom centru je instalirana HAUX Starmed 2200/5,5 hiperbarična komora kapaciteta 14 pacijenata opremljena aparatom za transkutano merenje parcijalnog pritiska kiseonika u tkivu, praćenje EKG-a i krvnog pritiska. Komora ima mogućnost tretiranja intubiranih pacijenata i pacijenata sa asistiranim disanjem.